• Pomoc prawna

    Auto Capital Sp. z o.o. świadczy profesjonalne usługi w zakresie dochodzenia szerokiej gamy roszczeń odszkodowawczych (odszkodowań powypadkowych – zarówno za szkody rzeczowe, jak i osobowe).

    Zobacz

Oferujemy bowiem osobom dotkniętym wypadkiem kompleksową pomoc prawną związaną z dochodzeniem od Towarzystw Ubezpieczeniowych należnych im odszkodowań. Działając w zastępstwie poszkodowanego prowadzimy postępowanie mające na celu uzyskanie pełnego odszkodowania za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Realizujemy pełną likwidację szkód komunikacyjnych, począwszy od przyjęcia zgłoszenia, poprzez organizację, jak i sporządzenie kosztorysów naprawy przez rzeczoznawcę.

W celu profesjonalnego przebiegu likwidacji szkody nawiązaliśmy współpracę z biegłymi rzeczoznawczymi majątkowymi na terenie całego kraju, których zadaniem są oględziny uszkodzonych pojazdów oraz sporządzenie kosztorysu naprawy. Dzięki sieci warsztatów z którymi współpracujemy nasi Klienci mają możliwość skorzystania z napraw w pełnym zakresie, szybkiej kalkulacji kosztów naprawy, a także pierwszeństwo obsługi, co znacznie skraca czas realizacji całego procesu naprawy. W celu zachowania najwyższych standardów, czas oczekiwania na likwidację szkody nie przekracza 7 dni przy założeniu posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów. Krótki czas obsługi zleceń to poczucie natychmiastowego załatwienia sprawy i jak najszybsza wypłata odszkodowania.

W swoich szeregach poza rzeczoznawcami skupiamy doświadczonych pracowników o gruntownym przygotowaniu merytorycznym, bogatym doświadczeniu zawodowym i wysokiej kulturze osobistej. Profesjonalizm, doświadczenie oraz wiedza z zakresu procedur ubezpieczeniowych oraz zobowiązań wynikających z odpowiedzialności cywilnej sprawiają, iż oferowane przez nas usługi są najwyższej jakości. Obsługa w tym zakresie należy bowiem do specjalisty do spraw ubezpieczeń oraz prawnika. Naszym kluczem do szybkiego i skutecznego dochodzenia odszkodowań jest zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej reprezentacji interesów naszych Klientów na każdym etapie postępowania. Zawierając z nami umowę i udzielając nam pełnomocnictwa Klient uzyskuje kompleksową obsługę prawną obejmującą pomoc w wyjaśnieniu rzeczywistych okoliczności wypadku, opracowanie i przygotowanie wniosków o wypłatę odszkodowania oraz reprezentację przed zakładem ubezpieczeniowym. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zapewniamy obsługę adwokata specjalizującego się w dochodzeniu odszkodowań. Ponadto, nasza firma prowadzi organizację pojazdu zastępczego poszkodowanym z polis OC.

W razie kolizji lub wypadku, poszkodowany może liczyć na wynajem pojazdu zastępczego, a kosztami tego wynajmu obciążony zostaje ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Procedura wynajmu pojazdu zastępczego następuje po zgłoszeniu zapotrzebowania. Następnie po weryfikacji okoliczności powstania szkody i zasadność wynajmu takiego pojazdu Spółka przystępuje do wydania auta zastępczego, jednocześnie monitując czas naprawy pojazdu w serwisie. Natomiast w przypadku uzyskania odszkodowania za szkodę komunikacyjną z umowy OC w zaniżonej kwocie oraz braku zainteresowania w dochodzeniu dalszego odszkodowania ze względu na czas oraz koszty procesu związane ze sporem z zakładem ubezpieczeń w sądzie, nasza oferta skierowana jest do Ciebie!

Proponujemy Państwu dopłatę do już otrzymanego odszkodowania. W zamian za sprzedaż prawa (cesję) do roszczenia zaniżonej części odszkodowania oferujemy Państwu dodatkowe pieniądze wypłacane w przeciągu 3 dni. Dlaczego ta oferta jest korzystna? Ponieważ bez ryzyka przegranego procesu sądowego, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i zaangażowania czasu, otrzymują Państwo dodatkowe pieniądze. W razie ewentualnej przegranej, pieniądze już wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i naszą firmę pozostają bezzwrotnie w Państwa dyspozycji, a jedynym podmiotem ponoszącym straty jest nasza firma.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania – nasz zespół jest do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Dochodzenie odszkodowania nie musi być trudne – powierz swoją sprawę profesjonalistom.